แนวคิด ทางออก และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา SAP Italia ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในระดับสากล  ด้านการก่อสร้างโรงงานแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ความหลากหลายของการให้บริการที่ SAP Italia นำเสนอแก่ลูกค้านั้น รวมไปถึงการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจในเชิงลึก การประมาณการต้นทุนอย่างละเอียด การให้บริการตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การผลิต การติดตั้ง การทดสอบ การอบรมพนักงาน การบำรุงรักษา การให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการบริการอะไหล่
ผลงานของเราประกอบด้วย:
•การผสมและการเติมหน่วยคาร์บอเนต
• เครื่องพาสเจอร์ไรส์ HTST และเครื่องสเตอริไลซ์ UHT
•โรงงาน CIP และ SIP
•ห้องสำหรับเตรียมน้ำเชื่อมและน้ำผลไม้
•ชุดตรวจค่าระดับน้ำตาล
• การแบ่งบรรจุแบบปลอดเชื้อ และถังเก็บแบบปลอดเชื้อจุลินทรีย์
• การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ
ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่อง ในการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ และความร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าชั้นนำในอุตสาหกรรม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา SAP Italia ได้รับองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านในการปฏิบัติงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ SAP Italia มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะนำเสนอโรงงานเฉพาะทางรุ่นใหม่ ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อการผลิตแบบปลอดเชื้อจุลินทรีย์ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือที่ดีเยี่ยมกับ Refresco Italia
Refresco  คือผู้นำจากทวีปยุโรปด้านธุรกิจเครื่องดื่ม  ได้มีส่วนร่วมในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งความสำคัญไปที่การสร้างความมั่นใจว่า ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้ SAP Italia ศึกษาและพัฒนาพันธกิจที่ท้าทายที่สุดโครงการหนึ่งที่ SAP Italia ได้เคยทำมา ในด้านการผลิตเครื่องดื่มปลอดเชื้อจุลินทรีย์
ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้ ตลอดจนเครื่องดื่มทั่วไปที่เป็นที่นิยมจำพวกชาและนม กลยุทธ์ที่ได้รับการพัฒนา โดยความร่วมมือของผู้นำตลาดที่สำคัญทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่ม
– การทำงานของระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร ที่มีความยืดหยุ่นของระบบปฏิบัติการ และสามารถควบคุมรายละเอียดของกระบวนการผลิตทั้งหมดผ่านระบบพารามิเตอร์
– การลดความสิ้นเปลืองระหว่างกระบวนการผลิต
– การนำพลังงานที่ใช้แล้ว กลับมาหมุนเวียนเพื่อใช้ใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการบูรณาการความคิดเกี่ยวกับแบรนด์ใหม่โดยความร่วมมือกันของ Asepto-R Top และ Co-generation Plant

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ SAP Italia และ Refresco Italia ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งทางด้านการวิจัยและการผลิต เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการออกแบบรูปลักษณ์และสุขาภิบาลที่ดี ทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างแนวคิดการผลิตแบบใหม่และเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Asepto-R Top ผลิตเครื่องดื่มได้ทุกประเภท แม้แต่น้ำอัดลมที่มีส่วนผสมของของแข็งหรือกรดเกลือเข้มข้น ทั้งนี้เป็นเพราะโครงสร้างพิเศษของท่อในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ส่วนประกอบแต่ละชิ้นที่โรงงานใช้ในการติดตั้ง ได้รับการคัดสรรด้วยความระมัดระวัง จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานเดียวกันกับที่  SAP Italia วางจำหน่ายในประเทศอิตาลี  ระบบการดูแลถูกสร้างและพัฒนาให้ใช้งานได้ง่าย มีความเสถียร  ค่าตัวแปรแต่ละตัวจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถเช็คข้อมูลย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ตลอดการผลิต
ATK-R Top หรือถังบรรจุปลอดเชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงของ SAP Italia ช่วยในการจัดเก็บวัตถุดิบให้คงคุณภาพ โดยการรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยความร้อนและการไล่ความชื้น ด้วยการออกแบบที่พิเศษนี้ จะช่วยลดโอกาสการสัมผัสอากาศของสินค้า ทำให้ลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการสัมผัสไอน้ำจากอากาศลงได้  ผสานการทำงานไร้ที่ติของโรงสเตอริไลซ์ของ Asepto-R หรือการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยการให้ความร้อน สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อกระบวนการในการบรรจุต่อไป ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected

More Updates