Category: Arabic

بهترین انتخاب ،TECNOPOOL

یک ایده بزرگ Tecnopool داستان متولد شد: طراحی، تولید و نصب ماشی نآلات برای فرآوری محصولات غذای. داستانی که در سال ۱۹۸۰ با ثبت گواهی

Read More »