(بالاترین مقاومت در برابر خوردگی و فاسد شدن برای بسته بندی پنیر آمیخته (پردازش شده

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

فویل آلومینیوم لاکی، رنگی و IPS چاپی را تولید می کند تا در ساخت بسته بندی مواد غذایی استفاده شود. آلومینیوم بهترین ماده برای تولید فویل برای بسته بندی پنیر آمیخته )حاوی چند نوع پنیر) از 25 گرم تا 500 گرم می باشد.

اثر بازدارنده ی آلومینیوم حفاظت در برابر نور، رطوبت و آلودگی محیط زیست را تضمین م یکند و عمر مفید محصول را افزایش می دهد. فراتر از این، فویل آلومینیوم تولید شده توسط دارای مقاوت بالا در برابر خوردگی IPS و زن گزدگی 1000 برابر بیش ر از میانگین مواد موجود در بازار م یباشد.

امکان تقسیم محصولات به قسمت های)بیش ر( و حفظ آنها حتی پس از باز کردن بسته و مرف جزئی، باعث کاهش اتاف مواد غذایی با مزایای قابل توجه اقتصادی و محیط زیستی می شود. استفاده از لاک مقاوم در برابر حرارت، بسته بندی انعطاف پذیر و حفاظت کامل از مواد غذایی را به طور کامل تضمین می کند.

فویل آلومینیومی را به دو صورت IPS بدون نام و یا با لوگوی چاپ شده برای ساخت و تولید درپوش برای بسته بندی پنیر، مناسب برای هر نوع دستگاه بسته بندی فراهم می کند.

Bi-metallic ما همچنین نوار نازک برای نوار های)مخصوص باز PET کردن بسته بندی) عرضه می کنیم. لطفا برای اطلاعات بیش ر در مورد فویل آلومینیومی عرضه شده برای بسته بندی مواد IPS توسط غذایی با ما تماس بگیرید.

اترك تعليقا

Stay Connected

More Updates