خطوط پردازش و تولید میوه و سبزیجات ،NAVATTA گروه

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

توسط آقای Navatta Group شرکت جوزپه ناواتتا در سال 1983 تأسیس شده است، خطوط پردازش میوه و سبزیجات را نصب و تولید م یکند و به داشتن مشتریانش در سراسر جهان م یبالد.

بهترین مرکز تولید و Navatta گروه نصب ماشی نهای پردازش و کلید در دست (آماد هی کار) با ظرفیت 3 تا 120 تن در ساعت از محصول تازه م یباشد.

طیف تولیدی تولید کننده و فروشند هی Navatta گروه خطوط پردازش، سیست مها، تجهیزات برای میو هها، گوجه فرنگی و سبزیجات م یباشد:

– گوجه فرنگ یهای پوست کنده شده / خرد شده / له شده، سس و پور هی گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، پر شده در هر نوع بسته بندی و یا ضدعفونی شده (آسپتیک).

– خرد شده، پوره، آب میوه )تهیه شده از میو هی تازه یا از کنسانتره) از میو ههای مدیترانه / استوایی پر شده در هر نوع بسته بندی و یا ضدعفونی شده (آسپتیک).

– خطوط خرد کردن میوه از روش منجمد تود هها یا ،(IQF) سازی به طور جداگانه قطعات منجمد، قطعاتا ستوان های منجمد – بازد هی بالای (با حق انحصاری) روش عصار هگیری سرد برای تولید پور هی میوه / آب میوه آسپتیک

– طیف گسترد های از اواپراتورها )تبخیر کنند هها) برای تولید رب گوجه فرنگی، کنسانتره میو ههای مدیتران های و استوایی، تبخیر کننده چند منظوره، اواپراتور و گردش و جریان اجباری falling film

– اواپراتورها برای قهوه و شیر: تبخیر قبل از اسپری خش ککن، خشک کردن انجمادی یا سایر خش کک نها

– اواپراتورها برای صنعت تولید انرژی (تصفیه پساب)

– ضدعفونی کنند ههای آسپتیک برای با spout-less و spout کیسه های دهانه و بدون دهانه برای خروج مایعات) از 3 تا 20 لیتری، کیسه های برا بشک ههای استوان های 220 لیتری، 1500 لیتری-1000 Bin-in-Box/ IBCs

– پاستوریزاتور و سردکن اسپیرال )حلزونی( 

– تولیدات محصولات فرموله شده )مربا، سس گوجه فرنگی، س سها، نوشیدن یها) از اجزای تشکیل دهنده از اجزای موردنیاز، مخلوط کردن، تثبیت مکانیکی / حرارتی، تا برای پر شدن در هر نوع بسته بندی و یا مخازن ضدعفونی شده )آسپتیک).

– پردازش هدایت دستگا ههای خط تولید

– پردازش سبزیجات از دریافت، آب رسانی مجدد، پخت و پز، کباب کردن و انجماد و دو واحد Navatta Group دفتر مرکزی Pilastro di Langhirano تولیدی در در پارما با مساحت کل تولیدی 10000 مترمربع مستقر م یباشند.

www.navattagroup.com

اترك تعليقا

Stay Connected

More Updates